Passie

Restaureren en onderhouden is onze passie. Niets is mooier dan een molen of kerktoren weer te zien stralen. Bij EAG Monuments zetten we deze passie in voor alles wat we doen, wat al vele prachtige monumenten heeft opgeleverd.

Kennis

Monumentrestauratie en -onderhoud is vakwerk. Ieder monument heeft zijn eigen reeks pijnpunten die vastgesteld en opgelost dienen te worden. Met onze jarenlange ervaring weet u zeker dat het monument met expertise wordt gerestaureerd en onderhouden.

Meedenkend

Een monument restaureren is niet hetzelfde als een badkamer verbouwen: er zijn diverse factoren en wensen waar rekening mee gehouden dient te worden. Wij gaan altijd eerst met u in gesprek en komen in overleg tot een oplossing.

EAG Monuments

EAG Monuments is een bureau dat gedetailleerde restauratie- en onderhoudsplannen maakt voor de meest uiteenlopende monumenten. Daarnaast worden voor werkzaamheden subsidies en vergunningen aangevraagd, organiseert het bureau aanbestedingen en worden werkzaamheden begeleid.

Het bureau bestaat in zijn huidige vorm sinds 2003 en is gespecialiseerd in molens. Sinds enkele jaren is het bureau ook in Duitsland, België en Engeland actief.

Onze werkzaamheden

Nieuwe molens

EAG Monuments werkt mee aan het realiseren van nieuwe molens of het restaureren of repareren van bestaande molens.

Begeleiding

EAG Monuments begeleidt en ondersteunt bij diverse projecten.

Subsidies en fondsen

EAG Monuments vraagt subsidies en (overheids)fondsen aan voor het volledig restaureren van monumenten.

Vergunningen

EAG Monuments vraagt vergunningen aan om te kunnen werken aan uiteenlopende projecten en monumenten.

PIP-plannen en Beheersplannen

EAG Monuments dient PIP-plannen en beheersplannen in om aan monumenten te kunnen werken.

Restauratieplannen

EAG Monuments stelt restauratieplannen op om monumenten op een zo veilig en goed mogelijke manier te kunnen restaureren.

Bouwhistorisch onderzoek

Om een monument te kunnen herstellen, voert EAG Monuments eerst een bouwhistorisch onderzoek uit.

Bouwtechnisch onderzoek

Voordat EAG Monuments kan werken aan de restauratie van een monument, wordt er een bouwtechnisch onderzoek uitgevoerd.